-
 

KURS 2017

DET ER SATT OPP EKSTRA KURS 26 - 27 MAI 2017

Dette er siste kurset før sommeren. 
Datoer for kurs til høsten vil komme


OPPSATTE KURS

  4 - 5 MARS
25 - 26 MARS
29 - 30 APRIL

EKSTRA KURS KAN BLI SATT OPP I MAI - JUNI.


Kontakt oss for mer informasjon om kursene.